Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası

Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası Finlandiya’ya gidecek olan Türkiye vatandaşları için Konsolosluk tarafından gerçekleştirilenen vize başvurularında uygulanan evrak kurallarından biridir. Finlandiya,  Schengen bölgesi kurallarını uygulayan ülkelerden olması sebebiyle Avrupa Birliği Komisyonu'nun vize işlemlerinde uyguladığı kuralları yerine getirmektedir.

Finlandiya Konsolosluğu vize işlemlerinde uluslararası kabul gören yasaları karşılayan, belirlenmiş teminat ve zaman aralıklarıyla uyumlu zorunlu seyahat sağlık sigortası talep etmektedir. Konsolosluk tarafından şartları takiben bu poliçe tüm AB/Schengen bölgesinde geçerlidir. 

Seyahat Sağlık Sigortası belli kuralları ve güncel uygulamaları karşılayacak nitelikte temin edilmelidir. Schengen seyahat sigortası poliçe özelliklerini taşımayan evraklar sebebiyle Finlandiya vize başvurunuz geçersiz sayılabilir. Bu nedenle seyahat sağlık sigortası sisteme girilirken dikkatli olunmalı ve profesyonel yardımı alınmalıdır.

Yurt dışı seyahat sigortası, gidilecek ülkenin son güncel durumu ile ilgili değişiklik gösterebilir. Schengen ülkelerinin tümünde poliçeler için belli sınırlar getirilmiştir ve bu sırlamalara uyularak poliçenin tamamlanması beklenecektir. Her ülkenin teminat miktarı ya da sosyal durumu  poliçe şartlarını değiştirebilir. Schengen ülkelerinin zorunlu seyahat sigortası poliçe kuralları eş değer görünse de yaşanan salgın sebebiyle bu ülkeler de ek şartlar getirebilmektedir.

Schengen seyahat sigortası prensipleri için mutlaka ülkeuzmanınızdan bilgi almalı gideceğiniz Scengen ülkesine göre poliçenizi almalısınız.

Yurt dışı sigorta poliçesi hazırlanırken özenli olunması gereken koşulların birincisi teminattır. Schengen ülkeleri bu rakamın minimum 30.000 Euro olmasını karara bağlamıştır. İkinci önemli detay ise poliçedeki seyahat süresi ile diğer evraklarınızdaki seyahat süresinin uyumudur.

Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası poliçeniz seyahat sürenizin tümünü karşılamalıdır. Aksi takdirde zorunlu evrak olarak Konsolosluk tarafından talep edilen belge geçersiz sayılacak ve başvurunuz olumsuz sonuçlanacaktır.

Finlandiya Vatandaşlarına Seyahat Sağlık Sigortası

Finlandiya vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası da uluslararası seyahat kurallarına bağlı kalınarak hazırlanmalıdır. Poliçe gereklilikleri de Türkiye'nin belirlediği kriterler üzerinden güncel olarak takip edilmelidir.

Finlandiya vatandaşlarının Türkiye’ye gerçekleştirecekleri seyahatleri garanti altına almak amacıyla farklı nitelikler taşıyan sigorta poliçeleri tanımlanmıştır. Ülkede meydana gelebilecek acil durumlar kapsamında seyahat eden kişinin ilaç, tedavi, konaklama ya da cenaze nakli gibi konularda tanımlanan teminatlarla kişi kendini güvence altına almış olacaktır.

Seyahat Sigortası sahibinin maddi güvencesi olduğunu bilmesi Finlandiya ya da Türkiye seyahatinin endişesiz geçmesine olanak sağlayacaktır. Acil tıbbi durumlara karşı düzenlenen seyahat sağlık sigortası poliçelerinde gaye olası aksiliklere yolcuyu korumaktır.

Zorunlu seyahat sigortası kapsamı dışında kalan tercih edilerek poliçeye tanımlatılan ek paketlerle de bagaj, pasaport zararı ya da kaybı ile ilgili de güvece oluşturulabilmektedir. Bahsi geçen ek teminatlar kişinin tercihine göre poliçeye dahil edilebilmektedir.

Şubat ayı itibarıyla tüm dünyanın rutin hayatı değiştiren pandemi süreci  yurt dışı seyahat sigortasına da bazı düzenlemeler getirmiştir. Bu değişiklikle  Türkiye’ye gelen diğer ülke vatandaşlarının karşılaşabileceği Covid-19 riskine bağlı hastalanmaya yönelik acil durum standartları oluşturulmuştur.  Covid-19 teminatlı sigorta ile Finlandiya ya da Türkiye’ye seyahat eden kişilerin  tedavisi  tüm ülke ziyareti süresince güvence altına alınmıştır.

Finlandiya vatandaşlarına Türkiye seyahatlerinden dolayı seyahat sağlık sigortası yapılırken kişinin özlük bilgileri, ülke seyahati tarihleri giriş ve çıkış olarak sisteme girilmelidir. Sigorta  kişinin ülke ziyaretinden bir gün önce başlamalı ve bir sonraki gün sona erdirilmelidir.

Finlandiya Seyahat Sigortası Nasıl Yapılır?

Finlandiya Seyahat Sigortası poliçesi uluslararası şartlarla düzenlenmiş kurallara bağlı olarak yapılmalıdır. Seyahat süresi poliçede ve vize başvuru dosyasında yer alan evraklarda net ve birbiri ile teyit edilebilir olarak ifade edilmelidir. Vize tarihleriyle uyuşmayan poliçelerden dolayı başvurular olumsuz sonuç almaktadır.

Finlandiya ziyaretiniz için hazırlanacak seyahat sağlık sigortası poliçenizi bir uzman ya da danışman eşliğinde oluşturmanız vize işlemlerinizin geçerliliği için de önemlidir. Poliçenizde her hangi bir detay vize başvuru dosyanızın olumlu sonuçlandırılmasına engel olacaktır. 

Yurt dışı seyahat sigortası seyahat sürenize göre bir gün ya da bir yılı kapsayacak şekilde  hazırlanabilmektedir. Finlandiya ve diğer Schengen bölge ülkeleri için teminat minimum 30.000 Euro olarak sınırlandırılmıştır.

Seyahat sağlık sigortası poliçesi seyahat edecek olan her birey adına düzenlenecektir. Formlar, el yazısı ile doldurulmamalıdır. Online sistem üzerinden çıktısı alınarak yetkili acente kaşe ve imzasıyla birlikte Konsolosluk vize merkez ofislerine teslim edilmelidir. Seyahatiniz süresince poliçenizin pasaportunuz gibi yanınızda olması da diğer bir detaydır. Sınır görevlilerinin kontrollerinde evrakı görmek istemesi olası bir uygulamadır.

Online seyahat sigortası, kişinin verdiği şahsi bilgilerin poliçe formuna girişi, seyahat süresinin işlenmesi varsa ek teminatların eklenmesi ile tamamlanacaktır. Belirlenen şartlar dahilinde hesaplanan en uygun seyahat sağlık sigortası ücreti ödenmeli ve alınan belge kaşeli ve imzalı olarak başvuru sahibi tarafından kontrolleri yapılarak teslim alınmalıdır.

Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası Süresi

Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası süresi seyahat zaman aralığınızla aynı tarihleri içermelidir. Belirlediğiniz seyahat planı dahilinde Finlandiya’dan başka Schengen sahası ülkelerini de ziyaret edecekseniz o süreyi de poliçenizde işletebilirsiniz.

Seyahat süreniz, seyahat sağlık sigortası poliçesinin zaman aralığı olacaktır. Bu sebeple poliçe geçerliliğiniz Finlandiya ziyaretinizden bir gün önce başlamalı ve bir gün sonra bitirilmelidir.

Finlandiya Konsolosluğu’na yaptığınız vize başvurunuzda araştırmaya alınacak sigortanız tüm şartların adınıza, seyahat sürenize ve uluslararası kurallara uyumu yönünde değerlendirilecektir. Diğer vize evraklarda olduğu gibi seyahat sağlık sigortası süresi ve girilen bilgiler konusunda da tedbirli olunması gerekmektedir. Seyahat süresini kapsamayan ve şartlara uygun girişi yapılmamış vize başvuru dosyaları olumsuz sonuçlanacaktır.

Finlandiya Seyahat sigortası poliçesi 24 saat öncesi tarih verilerek gerçekleştirilmelidir.

Vize işleminizde beyan ettiğiniz tarih aralığını tamamen kapsayacak sigorta, eğer Schengen ülkelerine tekrar ziyarette bulunacaksanız uzun vadeli de hazırlanabilir. Farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek her yolculuğunuz için farklı poliçeler düzenlenmesine gerek yoktur. Tüm seyahat zamanınızı kapsayan bir poliçeyle evrak karmaşasından ve maddi kayıplardan korunmuş olursunuz.

Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası kapsamında hazırlanan poliçe Finlandiya ve diğer Schengen ülkelerinde geçerli olacaktır. Diğer dünya ülkelerinin seyahat sağlık poliçelerinde teminat ve farklı özellikler söz konusu olabilir. Ziyarette bulunacağınız ülkeye göre poliçe kurallarını  danışmanınızla belirleyerek hareket etmelisiniz.

Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası Nerede Yapılır?

Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası ya da  yurt dışı seyahat sigortası yetki sahibi acenteler tarafından yapılmalıdır.

İşlemlerini başlatarak vize başvurusunu Konsolosluklara bildirecek kişilerin kurala bağlanmış  kriterler çerçevesinde poliçelerini hazırlatmaları gerekmektedir.  Danışmanınız  ya da acentenize  vereceğiniz bilgiler bu sebeple önemlidir. Dosyanızın Schengen vize sistemine girişinden sonra revize etme şansınız olmayacağından seyahat sağlık sigortası poliçenizi ve diğer evraklarınızı deneyim sahibi profesyoneller aracılığıyla tamamlamanız daha sağlıklı olacaktır. Vize başvuru dosyanızda yapacağınız küçük bir hata dosyanızın olumsuz değerlendirilmesine sebep olacaktır.

Covid- 19 salgın hastalığı  nedeniyle Schengen ülkeleri  kendi yönetim kararlarına göre isteklerde bulunabilmektedir. Güncel diplomatik değişimler Konsolosluk şartlarına anlık yansıdığından son durum hakkında bilgi sahibi olmadan başvurunuzu yapmamanız tavsiye edilmektedir.

Finlandiya, her ne kadar Avrupa Birliği Komisyon kriterlerini uygulasa da  toplum sağlık ve güvenliğini etkileyecek konularda kendi talep prensiplerini oluşturacaktır. Uluslararası seyahat kuralları konusunda bilgi sahibi, yasaların güncel durumunu özel olarak takip eden, söz konusu değişiklikleri dosyanıza işleyebilecek bir uzman ya da danışman sizi olumsuzluklardan koruyacaktır.

Finlandiya vatandaşlarına Türkiye vizesi sigortası da belirlenen son değişikliklere göre düzenlenmelidir. Finlandiya vatandaşlarının Türkiye ziyaretlerde seyahat sağlık sigortası zorunlulukları bulunmaktadır.

Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası özelliklerini ve zorunlu şartlarını uzmanınız aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Acentenizin resmi onaylı ve ön görülen kriterleri karşıladığından emin olmanız açısından danışmanlarınızın önerileri vize başvuru sürecinde sizi koruyacaktır.

Finlandiya Seyahat Sigortası Ne İşe Yarar?

Hem Finlandiya vatandaşlarına hem de Türkiye vatandaşları adına kişisel bilgilerle düzenlenen Finlandiya seyahat sigortası; ülke ziyareti sırasında yaşanması olası aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyaçların giderilmesine yönelik teminatları içermektedir. Poliçe sahibini farklı bir ülkede başına gelebilecek olumsuz durumlarda manevi ve maddi olarak koruma altına alacaktır.

Seyahat sağlık sigortası, Konsolosluk vize kurallarından biri olmasından dolayı ilk olarak vize işlemlerinizin seyrinde önem arz etmektedir. Şahsi bilgilerinizle ve ziyaret sürenize göre belirlenmiş sigorta poliçenizin olmaması ya da hatalı yapılması halinde  Finlandiya vizenizi alamaz ve seyahatinizi de gerçekleştiremezsiniz.

Finlandiya konsolosluğuna beyan edilecek bu evrak ile yolculuğunuz süresince başınıza gelebilecek hastalık, ölüm ve kaza durumunda nakil, ilaç ve tedavi masraflarınız teminatınız ile karşılanabilir özellikte olacaktır. Finlandiya Online Seyahat Sağlık Sigortası ile karşılanacak teminat başlıkları özetle şu şekilde listelenir;

  • Finlandiya ziyaretinizde yaşayabileceğiniz kaza sebebiyle ölüm,
  • Seyahat sırasında yaşanabilecek sakatlık,
  • Finlandiya seyahatiniz süresi içinde yaşanan hastalıklar, yaralanmalar,
  • Acil durum yaşamanız halinde sağlık merkezlerine ya da kliniklere naklin gerçekleşmesi,
  • Olumsuz acil durumu takiben uygulanacak tedavide kullanılacak ilaç ve ek operasyon giderlerinin karşılanması,
  • Acil bir sağlık durumu nedeniyle seyahatinizin uzaması halinde konaklama giderlerinin ödenmesi,
  • Finlandiya’ya Türkiye’den refakatçi gelmesi halinde gelen refakatçinin de giderlerin karşılanması,
  • Ülkeye dönüş masraflarının ödemesinin yapılması,
  • Finlandiya ziyareti esnasında yaşanabilecek vefat durumunda dönüş masraflarının karşılanması,
  • Cenaze giderlerinin ve cenazeye eşlik edecek kişinin, rafakat edenlerin giderlerinin karşılanması.

Tüm bu genel ve zorunlu olarak belirlenmiş teminatların haricinde tanımlatacağınız ek paketlerle bagaj ve pasaport güvenliğinizi de koruma altına alabilirsiniz. Seyahat sağlık sigortası poliçeleri için işlenebilir ek paketler hakkında danışmanınızdan veya yetkili acentelerden öğrenebilirsiniz.

Finlandiya Seyahat Sigortası Ne Zaman Yapılmalıdır?

Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası gerçekleştireceğiniz Finlandiya seyahatiniz öncesi yapılacaktır. Finlandiya ya da  Schengen olarak adlandırılan vize işlemleri öncesi poliçenizin eksiksiz, ödemesi tamamlanmış şekilde hazır olması gerekmektedir.

El yazısı ile doldurulan poliçeler Konsolosluklar tarafından uygun görülmemektedir. Finlandiya Konsolosluğu nezdinde kurallara uygun  geçerli poliçeler hakkında bilgiyi ülke uzmanınızdan seyahat detaylarınızı paylaşarak edinebilirsiniz.

Finlandiya seyahat sağlık sigortası veya diğer adıyla yurt dışı seyahat sağlık sigortasının Schengen anlaşmasını kabul gören ülkeler için en az 30.000 Euro teminatlı olmalıdır. Seyahatinizin ilk ve son gününü de dahil edilecek poliçenin süresi de vize evraklarınız ile aynı olmalıdır.

Online seyahat sağlık sigortası poliçesi yaş sınırlaması gözeterek yapılmaz.   Seyahat sürenizi kapsayan Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası Schengen ülkelerinde geçerlidir. Sigortanızın belirlediği tarihleri ihlal etmeden  Schengen bölgesinde ziyarette bulunabilirsiniz. Konsolosluğa teslim ettiğiniz evrakların güncelliği kadar teyit edilebilir olması da önemlidir. Tüm vize işleminizin yasa ve kurallara hakim bir danışman tarafından gerçekleştirilerek yapılması sizi koruyacaktır.

Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları

Finlandiya seyahat sağlık sigortası fiyatları seyahat sürenize ve seyahat sebebinize göre değişiklik gösterebilir. Ücreti en uygun seyahat sigortası poliçeleri konsolosluk tarafından zorunlu olarak istenen şartlara göredir. Zorunluluk dışında kalan kişisel tercihle belirlenen teminatlara ek ücret ödenecektir.

Seyahat sağlık sigortalarında ziyaret edilen ülke, konaklama tarihleri ve ek paketler kişiye göre hesaplanarak belirlenmektedir. Finlandiya Seyahat Sağlık Sigortası yaş sınırlaması gözetmeksizin yapılmalıdır. Yetkili acente tarafından hazırlanan poliçeniz en az 30.000 Euro teminatlı olmalı, ülke seyahatinizin konaklama gününe göre hesaplanmış ücreti ödenmiş olarak vize başvurusunda sunulmalıdır.

Yurt dışı seyahat sigortası kaza, hastalık ve ölüm durumunda teminat sunar.  Tedavi, ilaç, cenaze veya nakil harcamalarınız bu teminatlar üzerinden karşılanır. Sigorta poliçelerinde ödeyeceğiniz ücret karşınıza çıkabilecek olumsuzluklar için değerlendirildiğinde çok azdır.

Bazı üçüncü dünya ülkelerin sağlık standartlarının tatmin edici olmamasından dolayı riskler artabilmektedir.  Bu sebeple danışmanlarınızın önereceği teklifleri birlikte inceleyerek karar vermenizde yarar vardır. Poliçenize dahil edeceğiniz ek teminatlar sadece seyahatinizi ya da sizi korumaz. Aynı zamanda sizi paniğe sokacak pasaport ya da bagaj kaybı gibi problemler için de garanti teminatları poliçenize tanımlanabilir. Özellikle, eğitim bazlı Finlandiya ziyareti gerçekleştirecek öğrenciler ek teminatlar konusunda daha hassastırlar. Rutin yaşam koşullarında karşılarına çıkabilecek olumsuzluklara karşın önlem almak isteyen öğrenciler için farklı paketler oluşturulmaktadır.

Yurt Dışı Eğitim Sağlık Sigortası Finlandiya’nın ya da gidilecek diğer ülkenin  genel özelliklerini karşılar özellikte bir poliçe hazırlanarak gerçekleştirildiğinde seyahat güvence altında, azami riskle sürdürülebilir olacaktır.

Finlandiya seyahat sağlık sigortası için ortalama net bir fiyat vermek mümkün değildir. Kişinin neden Finlandiya’ya seyahat ettiği, süresi ve ek özelliklere kadar birçok değişken seyahat sigortası fiyatlarını etkileyecektir.

Finlandiya seyahat sağlık sigortası fiyatları seyahat planı, süresi ve kişisel seçimler ile belirlenerek hesaplanacaktır.

Duyurular

Consultation for Finland

Consultation for Finland, bir Alenn DDW ailesi üyesidir. Consultation for Finland; Türkiye’ de bulunan Finlandiya Konsoloslukları, Büyük...
2023-08-04 12:04:14

Finlandiya konsolosluk işlemleri için randevu alacakların dikkatine

Finlandiya Ankara Büyükelçiliği randevu saati başvuruları için: appointment.ank@formin.fi ...
2023-08-04 11:58:03

Finlandiya konsolosluklarının mesai saatleri

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, Finlandiya ve Türkiye resmi tatillerde kapalıdır. ...
2023-08-04 11:56:31

Irak, Lübnan, Ürdün, Suriye vatandaşları Finlandiya vize başvurusu

Finlandiya Ankara büyükelçiliği, Finlandiya Şam Büyükelçiliği'nin 2012’de kapanmasının ardından, Irak, Lübnan, Ürdün ve Suriye vatand...
2023-08-04 11:55:51
Tüm Duyurular
Seyahat Sağlık Sigortası