Finlandiya Ziyaret Vizesi

Finlandiya Aile Ziyaret Vizesi belgelerinde bulunması gereken özellikler:

Finlandiya Konsoloslukları tarafından istenmekte olan Finlandiya aile ziyareti vizesi için gerekli belgelerin listesi aşağıdaki gibidir;

1. Finlandiya vize başvuru formu

*Finlandiya Konsolosluğu tarafından hazırlanmış Finlandiya Schengen aile ziyaret vize başvuru formu kişinin eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgileriyle doldurulmuş olmalıdır.

2. Pasaport 

Finlandiya Konsolosluğu Schengen vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki kriterler aranmaktadır.

*Pasaportun son iki sayfasının boş olması gerekmektedir.

*Pasaportun son on yıl içerisinde düzenlenmiş ve yıpranmamış olması gerekmektedir. Yıpranmış ya da eski pasoportla (lacivert) başvuru yapılıp, vize alınmış olsa bile ülkeye girişiniz kabul edilmeyebilir.

*Pasaportunuzun seyahatinizin bitiminden itibaren en az 3 ay geçerliliği olması gerekir.

3. 2 Adet Biyometrik Fotoğraf 

*Finlandiya Konsolosluğunun Finlandiya aile ziyareti vizesi başvuruları için istediği biyometrik fotoğraf ebatları 35x45mm'dir.

*Finlandiya aile ziyaret vize sahibinin güncel halini temsil etmesi gerekir.

*Maksimum son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

*Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olması gerekir.

4.Tam vukuatlı nufus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi:

*Finlandiya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği orjinal belge olarak beyan edilmelidir.

*Ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi,

5.Kişinin maddi durumunu ispat eden belgeler:

*Finlandiya aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bodroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

*Finlandiya aile ziyaret vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 5000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza  sirküleri ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

*Ayrıca Finlandiya aile ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurulması gerekir.

6. Finlandiya aile ziyareti vize başvurusunda bulunacak kişinin vize talep dilekçesi;

*Finlandiya Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun ya da şirketin antetli kağıdına işveren veya şirket yetkilisi tarafından Finlandiya Konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olması gerekir.

*Finlandiya Konsolosluğunu hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesi  vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Finlandiya’ya ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği  bilgilerinin beyan edilmesi gerekir.

* Finlandiya aile ziyaret vizesi alacak olan kişi İşveren ise;

 şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir.

* Finlandiya Schengen vizesi alacak olan kişi Emekli ise;

  yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

*Finlandiya Schengen vizesi alacak olan kişi Devlet Dairesi Çalışan ise; 

 bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde ibraz etmesi gerekir.

*Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe olması gerekmektedir.

*Finlandiya aile ziyaret vize müracaatında bulunacak kişi eğer, Finlandiya seyahati sonrası 2.veya 3. Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmesi gerekmektedir.

7. Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler;

*Vergi levhası; Finlandiya vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren belge.

*Faaliyet belgesi; Finlanda aile ziyaret vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmesi gerekir.

*Şirketin imza sirküleri ;Finlandiya aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını göstermektedir.

*Şirketin ticaret sicil gazetesi; Finlandiya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazetesi bu bilgileri içermelidir.

*Faaliyet belgesi fotokopisi son 3 aylık (ilk defa Schengen alacak kişilerden faaliyet belgesi aslı)

8. Kişinin çalıştığını gösteren belgeler; 

Finlandiya aile ziyareti vizesi müracaatında bulunacak kişilerin

*SGK işe giriş bildirgesi,

*SGK hizmet dökümü,

*Bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi olması gerekir.

9.Finlandiya'ya seyahatin amacını içeren ve gidilecek ülkede bu seyahatin amacını destekleyecek bilgilerin gösterilmesi:

*Finlandiya aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Finlandiya’da konaklama gerçekleştireceği yere ait bilgiler.Finlandiya aile ziyaret vize başvuruları için yapılacak hotel rezervasyonları kişinin Finlandiya' da bulunacağı tarihleri içermelidir.

*Finlandiya dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Finlandiya aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişinin Finlandiya ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren belgeler

*Finlandiya Akraba Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişinin Finlandiya seyahatinin içeriği ziyaret içerikli olması nedeni ile Finlandiya Belediyesi onaylı davetiye belgesi.

*Finlandiya aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Finlandiya seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri mevcut olması gerekir.

*Finlandiya aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Finlandiya’da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Finlandiya’da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu gerekmektedir.

10.Finlandiya Schengen aile ziyaret vizesi için gerekli acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge;

*Finlandiya aile ziyaret vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin Finlandiya’ da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası olması gerekir.

11. Aşağıdaki ünvanlara sahip olan kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar şöyledir;

Finlandiya aile ziyaret vizesi alacak kişi Emekli ise;

*Emekliliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Finlandiya aile ziyaret vizesi alacak kişi Memur ise;

*Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum belgeleri

Finlandiya aile ziyaret vizesi alacak kişi Öğrenci ise;

*Güncel tarihli orjinal öğrenci belgesi olması gerekir.

Finlandiya aile ziyaret vizesi alacak kişi Çiftçi ise;

*Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler gerekmektedir.

12. Finlandiya Aile Ziyaret vizesi almak için aşağıdaki özel durumlara sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar:

*Finlandiya aile ziyaret vizesi alacak kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz edilmesi gerekir.

*Finlandiya aile ziyaret vize alacak kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi 

*Finlandiya aile ziyaret vizesi alacak kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini ibraz etmelidir.

*Pasaport fotokopileri, Finlandiya vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri gereklidir.

13. Davet Kabul Belgesi 

Finlandiya aile, akraba, arkadaş ziyareti vizesi başvuru kabulü için bu ülkeden alınacak davet kabul belgesi ikamet edilmekte olan Finlandiya belediyeleri tarafından onaylanmış olmalıdır. Davet kabul belgesine ek olarak davet etmekte olan kişinin Finlandiya pasaport, Finlandiya kimlik kartı veya Finlandiya oturum kartı fotokopileride temin edilmesi gerekmektedir. 

Duyurular

Consultation for Finland

Consultation for Finland, bir Alenn DDW ailesi üyesidir. Consultation for Finland; Türkiye’ de bulunan Finlandiya Konsoloslukları, Büyük...
2023-08-04 12:04:14

Finlandiya konsolosluk işlemleri için randevu alacakların dikkatine

Finlandiya Ankara Büyükelçiliği randevu saati başvuruları için: appointment.ank@formin.fi ...
2023-08-04 11:58:03

Finlandiya konsolosluklarının mesai saatleri

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, Finlandiya ve Türkiye resmi tatillerde kapalıdır. ...
2023-08-04 11:56:31

Irak, Lübnan, Ürdün, Suriye vatandaşları Finlandiya vize başvurusu

Finlandiya Ankara büyükelçiliği, Finlandiya Şam Büyükelçiliği'nin 2012’de kapanmasının ardından, Irak, Lübnan, Ürdün ve Suriye vatand...
2023-08-04 11:55:51
Tüm Duyurular
Finlandiya Aile Ziyareti Vizesi