Türkiye'de İkamet İzni

Finlandiya Konsolosluğu, Finlandiya Vatandaşları İçin Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzinleri
4817 sayılı Türkiye’de yabancıların çalışma izni hakkında ki kanun gereği, yabancıların Türkiye’de fevri ve bir kuruma bağlı olarak çalışabilmesi için çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma süresi 1 ayı geçmeme ve çalışma bakanlığının onayını alma koşulu ile işe başladıktan 1 ay sonra da çalışma izni alınabilmektedir. Başvuru işlemleri online veya posta yoluyla olmak üzere 6 iş günü içerisinde yapılmalıdır.

Finlandiya Vatandaşlarının Türkiye’de Çalışma İzni İçin Başvuru Yeri
Türkiye’ye çalışma amacıyla gelen Finlandiya vatandaşları için çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Bakanlığı’na yapılan müracaatla gerçekleşmektedir. Yapılan başvurular ise yurt içi ve yurt dışı başvurularına göre değişiklik gösterecektir.

Çalışma İzni İptali
Türkiye’de çalışan Finlandiya vatandaşlarının ilgili mercilerin mevzuat ve düzenlemelerine aykırı olarak çalışması ya da Finlandiya çalışma izin talep dilekçesinde eksik, sahte veya yanlış bilgi, belge verildiğinin tespit edilmesi halinde bakanlıkça verilen çalışma izni iptal edilir.
 

Oturum ve Çalışma İzni Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Finlandiya Vatandaşları Çalışma İznini Nasıl Alır?
Türkiye’de çalışacak olan Finlandiya vatandaşları oturum izni olarak bilinen ikamet teskeresi almaları ve akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurarak Finlandiya vatandaşlarının yabancılar çalışma izni almaları kanuni bir zorunluluktur.

Çalışma izni almak isteyen Finlandiya vatandaşları, kendi ülkelerinde bulunan Türkiye Finlandiya Konsolosluklarına başvuru yaparak, çalışma izni işlemlerini başlatabilirler.

Türkiye’de çalışacağı kurum veya işveren ise gerekli belgeleri hazırlamalıdır.

Yurt Dışından Çalışma İzni Başvurusu Yapılabilir mi?
Yurtdışından çalışma izni için başvuru yapılabildiği gibi, Finlandiya vatandaşları ülkelerinde bulunan Türkiye temsilciliklerine online olarak çalışma izni için müracaat da bulunabilirler.

 

Çalışma İzni Çeşitleri Nelerdir?
4817 sayılı yabancıların çalışma izni hakkında kanuna ve bu kanunun uygulama yönetmeliğine göre, Finlandiya vatandaşları alacakları çalışma izni ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız kendi kuracağı işte de çalışabilirler. Buna göre çalışma izninin 3 gurupta verilmesi düşünülerek düzenleme yapılmıştır. Süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma iznidir.

 

İlk Çalışma İzni Başvurusunda Bulunacak Olan Finlandiya Vatandaşlarından İstenen Evrak ve Belgeler
Türkiye’de çalışacak olan Finlandiya vatandaşlarından istenen evraklar çalışma izin çeşitliliğine göre değişiklik gösterecektir.
 

Finlandiya’lı Personel İstihdam Edecek Kurum ve Kuruluştan İstenen Belgeler
Finlandiya vatandaşı istihdam edecek kurum ve kuruluşlar çalışanının, talepte bulunduğu iznin türüne göre istenen belgelerde değişiklik gösterecektir.

 

Çalışma İzni Başvurusunun Reddedilmesi Halinde Başvurulacak Yasal Yollar
Türkiye’de çalışan Finlandiya vatandaşları çalışma izin başvurusunun reddedilmesi halinde başvuru yapabileceği yasal yol, Finlandiya vatandaşı veya Finlandiya vatandaşının muhatap olduğu işvereni 30 gün içerisinde bakanlığa itirazda bulunma hakkına sahiptir.

Çalışma Bakanlığı itirazı yerinde bulmaması ve ret kararında direnmesi halinde ilgililer kararın kendilerine tebliğinden itibaren 60 gün içersinde idare mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptirler.

Çalışma İzin Belgesi Geçerliliğini Nasıl Kaybeder?
Finlandiya vatandaşlarının çalışma izin belgeleri birçok gerekçe ile hükmünü kaybedebilir.

ikamet teskeresinin geçerlilik süresinin uzatılmaması halinde,

pasaport geçerlilik süresinin uzatılmaması halinde,

Yine sorumluluğunu yerine getirmeyip kesintisiz olarak 6 aydan fazla yurtdışında kalması durumunda Finlandiya vatandaşları çalışma izin belgesi geçerliliğini kaybedecektir.

 

Çalışma İzni Süresini Nasıl Uzatabilirim?

Finlandiya vatandaşları, Türkiye’de çalışma izin süresini uzatmak için çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na doğrudan izin bitiminden itibaren 15 günlük bir sürede yapılmalıdır.

Finlandiya vatandaşları, Türkiye’de çalışma izin süresini uzatmak aynı görev ve aynı işyeri için istenebilmektedir. Bu şartlarda yabancı çalışma süresi 3 yıl daha uzatılabilir.
 

TC. Vatandaşı İle Evli Olan Finlandiya Vatandaşlarının Çalışma İzni Almasına Gerek Var mı?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan Finlandiya vatandaşlarının çalışma izni alması gerekmektedir. İkamete ilişkin süre koşulu aranmazken, Türkiye’de kanuni olarak bulunanlar, doğrudan bakanlığa çalışma izni başvurusunda bulunmalıdırlar.

Evli kalınan süre üç yılı doldurmamış ve evlilik sona ermiş olabilir. Evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edilmesi halinde ise çalışma izni belgesi geçerliliğini kaybedecektir. Bu tip bir özellik taşıyan belge ile çalışmaya devam edilmesi, kaçak çalışma ve çalıştırma kapsamında değerlendirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Finlandiya vatandaşlarına verdiği çalışma izin belgelerine konuyla ilgili açıklama belirtecektir.

Duyurular

Consultation for Finland

Consultation for Finland, bir Alenn DDW ailesi üyesidir. Consultation for Finland; Türkiye’ de bulunan Finlandiya Konsoloslukları, Büyük...
2023-08-04 12:04:14

Finlandiya konsolosluk işlemleri için randevu alacakların dikkatine

Finlandiya Ankara Büyükelçiliği randevu saati başvuruları için: appointment.ank@formin.fi ...
2023-08-04 11:58:03

Finlandiya konsolosluklarının mesai saatleri

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, Finlandiya ve Türkiye resmi tatillerde kapalıdır. ...
2023-08-04 11:56:31

Irak, Lübnan, Ürdün, Suriye vatandaşları Finlandiya vize başvurusu

Finlandiya Ankara büyükelçiliği, Finlandiya Şam Büyükelçiliği'nin 2012’de kapanmasının ardından, Irak, Lübnan, Ürdün ve Suriye vatand...
2023-08-04 11:55:51
Tüm Duyurular
Türkiye'de İkamet İzni